vòng quay. 7.3.1
bearing 12
chứa dây 0.2mm-120m
0.3mm-110m