Tên sản phẩm: GW.CA

Màu sắc : CAM

Great ratio: 6.1:1

Tay quay: trái và phải

Ball bearing: 8+1

Sử dụng được cả trong nước mặn lẫn nước ngọt