Dù câu pe x8

Dây câu PE                                                                                                                                                                                             Model: X8 DUEL HARDCORE
SX: JAPAN
Hãng:DUEL
Dù siêu chắc khỏe
Số 2: chịu tải 13kg
dài: 1 quận 100m
Dù PE, Du câu cá X8 DUEL HARDCORE X8 100m nhiều màu
” Dù có màu xanh có đặc tính tương tự như Reflector nhưng nhẹ hơn và ít co dãn hơn Các size. 0.22mm, 0.255mm, 0.286mm, 0.309mm, 0.323mm, 0.354mm.”
sản phẩm chuyên dụng sử dụng cho câu cá
Dù đều giai chắc, mịn mềm
Thích ứng với mọi điều kiện môi trường sử dụng tốt trong cả 3 môi trường
ngọt, mặn, lợ
Dù PE, Du câu cá X8 DUEL HARDCORE X8 100m nhiều màu
Dòng sản phẩm này có giá tương đối cao xong bù lại là độ bền chắc là số 1
độ chìm Dù vừa phải trong nước ngọt
nổi trong môi trường nước mặn
Dù nhẹ mềm mịn đảm bảo yêu ngay cho cả các cần thủ khó tính nhất