cần tay 5m4 VIP

rút gọn 1m1

nặng 200gram

chất liệu carbon

phôi xoắn