Cần tay Shimano  6h 6m3
độ dài 6m3

500 gram
thu gọn 80cm
độ cứng 6H
chất liệu carbon