Cần tay Double Fish
Chiều dài 4m5
thu gọn 60cm
độ cứng 4h
chất liệu carbon