Cần tay Berkley 6m3
chất liệu: carbon
rút gọn: 1m17

Độ cứng 4h

Trọng lượng 200gram
suất xứ : USA