Cần lure siêu dẻo Skill 2m
Máy đứng
Chiều dài 2m
Trọng lượng 120gram
Chất liệu carbon
Tải chì 2~8 gram
Đầu cần siêu dẻo