cần lure máy ngang VIP

dài : 2m1

Tải cá an toàn 6kg

Đọt 2li tải chì 40gr

nặng : 160 gram

phôi: xoắn