Cần 2 khúc siêu bạo heros 2m1

Model máy ngang

Dài 2m1

Nặng 300gram

Chất liệu carbon

Khoen hình ô van 3 chân chắn chắn

Tải chì 150gram

Tải cá 13kg