Bộ cần rút tiga 3m6 và máy yolo 6000

bộ cần rút tiga 3m6 gồm có

+cần rút tiga 3m6
+máy cối kim loại yolo kfb 5000
+lưỡi lục
+cước tiagra 100m
+phao câu lục
+chuông
+nhái mền