Bộ cần lure máy ngang 2m1 và máy yomoshi 201 máy ngang gồm có
+ cần lure máy ngang VIP 2m1
+ máy yomoshi 201
+ mồi giả lure bassart (10 gram)
+ dây PE daiwa 100m